Izotretinoin

Izotretinoin predstavlja retinoid treće generacije,odnostno to je 13-cis retinoična kiselina koja ima sebosupresivnim delovanjem. Dokazano je da je retinoična kiselina potrebna za normalni rast i diferencijaciju epitelnih ćelija. Nakon mesec dana primene u 80% bolesnika smanjuje se lučenje loja za 80-100%. Deluje na površinske lipide i značajno snižava koncentraciju bakterija na površini kože ,a pre svega P.acnes.Primenjuje se kao sistemska terapija za lečenje teških nodulocističnih oblika akni koje su otporne na prethodno lečenje. Nije namenjen za lečenje blažih oblika akni. 


Izotretinoin je teratogen što znači da kod trudnica izaziva deformacije ploda pa se nikako ne sme koristiti kod trudnica. Takođe, izotretinoin ne smeju uzimati dojilje. Ne smeju ga koristiti osobe sa oštećenjima jetre ili bubrega, sa hipervitaminozom A, povišenim vrednostima lipida u krvi i u slučaju preosetljivosti na lek. Kombinovano lečenje sa tetraciklinima takođe je zabranjeno. 
N

ajčešće uočene nuspojave vezane su za hipervitaminozu A, a to su suve sluznice usta i nosa. Suva sluznica očiju može izazvati konjunktivitis i reverzibilno zamućenje rožnjače. Bolesnici retko mogu imati reakcije osetljivosti na svetlo, poremećaj adaptacije na mrak (smanjen vid noću) i lentikularnu kataraktu. Osim toga, može se pojaviti bol u mišićima i zglobovima, osip, svrab, facijalni dermatitis, znojenje, piogeni granulom, paronihija, distrofija nokta i povećano formiranje granulacionog tkiva i reverzibilna alopecija. Takođe je zapaženo povišenje triglicerida i holesterola u serumu, kao i sniženje HDL. Kod dece su se javljale promene na kostima i hiperostoza (tj. prevremeno zatvaranje epifize).